Koulutus

Helsinki on koulutuskaupunki, aina esikouluista maamme tärkeimpiin korkeakouluihin. Koulutus on niitä harvoja asioita, jonka arvosta kaikki taloustieteilijätkin oikealta vasemmalle tuntuvat olevan yksimielisiä. Silti koulutuksesta on viime vuosina leikattu ja kansainväliset vertailut osoittavat Suomen olevan tippumassa siitä asemasta, johon se on pitkäjänteisellä ja määrätietoisella työllä nostettu.

Huippuosaamisen lisäksi koulutus on tärkeä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja osallisuutta luova tekijä. Laadukas peruskoulu on paras tähän mennessä keksitty tapa pitää kaikki lapset ja nuoret taustasta riippumatta mukana samassa veneessä. Siksi laadukkaan, tasa-arvoisen ja maksuttoman koulutuksen tarjoaminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Vastaavasti peruskoulujen jakaantuminen ”hyviin” ja ”huonoihin” lisää nopeasti alueellista segregaatiota. Sen torjuminen vaatii resursseja ja panostuksia erityisesti vaikeimmassa tilanteessa oleviin kouluihin.

Helsinki ei tietenkään voi estää maan hallitusta tekemästä typeryyksiä ja leikkaamasta esimerkiksi yliopistojen rahoitusta. Silti Helsinki voi omilla valinnoillaan vaikuttaa ratkaisevasti laadukkaan ja tasa-arvoisen ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen saatavuuteen ja siihen, että mahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa toteutuu.