Valtakunnallinen kaupunkipolitiikka

Helsinki on 600 000 asukkaan kaupunki. Se on 38 000 työntekijällään Suomen suurin työnantaja. Silti sitä usein yritetään valtakunnanpolitiikassa väkisin asettaa samaan muottiin kymmenen kertaa pienempien kuntien kanssa.

Nykymuotoisessa taloudessa kaupungit ovat kehityksen ja kasvun vetureita. Laajempienkin alueiden elinvoima nojaa vahvasti näiden alueiden keskuskaupunkeihin ja vastaavasti Helsingin kehityksellä ja menestyksellä on isot heijastusvaikutukset koko maahan. Kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu on paitsi virheellinen, myös vahingollinen.

Suomessa johdonmukainen kaupunkien kehitystä ja menetystä tukeva valtakunnantason kaupunkipolitiikka on silti yhä lapsen kengissä. Tämän on muututtava, ja Helsingin luonteva rooli Suomen suurimpana kaupunkina on potkia asiaan vauhtia. Valtion on tuettava ja edistettävä kaupunkien mahdollisuuksia kehittyä ja tuottaa hyvinvointia niin asukkailleen, kuin laajemmin kaikille Suomalaisille.